MosaLira

stichting voor leren, onderwijs en opvoeding

MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding is het bevoegd gezag van 16 scholen voor basisonderwijs, 1 school voor speciaal basisonderwijs, 3 voorzieningen  voor (voortgezet) speciaal onderwijs en het UWC (primary).

Onze scholen hebben elk een eigen karakter en eigen specialisaties, ze zijn bijna allemaal Gezonde en Veilige scholen. Daardoor is er voor iedere leerling een passende school, een plek om zichzelf te zijn. Op onze scholen vieren we de verschillen en zijn we voortdurend op zoek naar manieren om nog slimmer te leren. Onderwijsprofessionals wisselen kennis en ervaring uit. Ook werken we nauw samen met kindpartners, bijvoorbeeld voor de tussen- en buitenschoolse opvang

op al onze locaties. Zo geven we onze leerlingen een stevige basis om uit te groeien tot wie ze zijn. En vergroten we dag na dag, les na les, hun én onze wereld. Altijd met het ultieme doel:  

Onze Missie

“Goed onderwijs voor alle aan ons toevertrouwde leerlingen.”

Trots op onze juffrouw Désirée. In dit filmpje vertelt zij over haar prachtige beroep. Zit er een leerkracht in jou? Ontdek het op www.ikbenleerkracht.nl. Want kinderen zijn de toekomst, daar werk jij in Limburg toch ook aan mee?! #ikbenleerkracht #trotsoponsvak