EmailTwitterFacebookLinkedIn

MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding

MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding is het bevoegd gezag van 16 scholen voor basisonderwijs, 1 school voor speciaal basisonderwijs, 3 voorzieningen  voor (voortgezet) speciaal onderwijs en het UWC (primary).

Onze missie

“Goed onderwijs voor alle aan ons toevertrouwde leerlingen.”

Trots op onze juffrouw Désirée. In dit filmpje vertelt zij over haar prachtige beroep. Zit er een leerkracht in jou? Ontdek het op www.ikbenleerkracht.nl. Want kinderen zijn de toekomst, daar werk jij in Limburg toch ook aan mee?! #ikbenleerkracht #trotsoponsvak