EmailTwitterFacebookLinkedInGoogle Plus One


             

     Klik hiervoor de functies 

Stuur je sollicitatiebrief en CV naar werken@mosalira.nl

                  

MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding

MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding is het bevoegd gezag van 16 scholen voor basisonderwijs, 1 school voor speciaal basisonderwijs, 3 voorzieningen  voor (voortgezet) speciaal onderwijs en het UWC (primary).

Missie

MosaLira biedt een veilige uitdagende leeromgeving waarin kinderen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke en succesvolle medeburgers. Ouders zijn partners bij het onderwijs. Persoonlijke talenten, respect voor elkaar en een duurzame samenleving zijn voor MosaLira leidend. 

Doelstelling

Doelstelling

De hoofddoelstelling van MosaLira is het behalen van maximale leeropbrengst voor ieder kind, waarbij in een waarde gerichte benadering de vorming en het welbevinden van het gehele kind centraal staat. Ons onderwijs is derhalve gericht op de totale ontwikkeling van het kind. Er is in onze visie meer dan status en positie op de maatschappelijke ladder, maar iedereen binnen onze organisatie heeft wel de opdracht uit elk kind te halen wat erin zit en kinderen optimale startkansen te geven in de maatschappij van de toekomst.