EmailTwitterFacebookLinkedInGoogle Plus One


             

     Klik hiervoor de functies 

Stuur je sollicitatiebrief en CV naar werken@mosalira.nl

                  

MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding

MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding is het bevoegd gezag van 16 scholen voor basisonderwijs, 1 school voor speciaal basisonderwijs, 3 voorzieningen  voor (voortgezet) speciaal onderwijs en het UWC (primary).

Onze missie

“Goed onderwijs voor alle aan ons toevertrouwde leerlingen.”


Doelstelling