Over ons

Goed onderwijs voor al
onze leerlingen

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Op een plek waar het zichzelf kan zijn. Op een stevige bodem om uit te groeien en uit te vliegen, de wijde wereld in. Onze stichting telt 21 scholen en onderwijsvoorzieningen in Maastricht. Alle 21 zijn het Gezonde en Veilige Scholen met elk een eigen karakter en eigen specialisaties.

We bereiden de nieuwe generatie voor op de toekomst. Zonder te weten wat die precies brengt, leren we kinderen de vaardigheden die ze nodig hebben om hun bijdrage te leveren aan de wereld van morgen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn daarbij een leidraad. Wij helpen en begeleiden onze leerlingen, samen met kindpartners binnen en buiten de schoolpoort. Omdat we geloven dat er geen mooier werk is dan het onderwijs. 

Wie het weet,
mag het zeggen

Goed onderwijs is een feestje van ons allemaal. Alleen samen, met ouders, leerkrachten, bestuur en omgeving, leren we kinderen zich te verbinden aan anderen en de wereld om hen heen. Daarom zijn we benieuwd naar de mening van iedereen. Door medezeggenschap hebben leerlingen, medewerkers én ouders een duidelijke stem. 

Onze organisatie telt 21 scholen, twee collega’s van bestuur, een Raad van Toezicht, verschillende medezeggenschapsraden op de scholen en een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor heel MosaLira. Ook is er extra expertise en ondersteuning van het onderwijs in de vorm van een dienstencentrum en servicebureau. Dat klinkt allemaal heel hiërarchisch, maar dat is het helemaal niet. Goed onderwijs voor al onze leerlingen: daar gaat het om, voor iedereen die bij MosaLira betrokken is. En wie het weet, mag het zeggen. In ons koersplan komen onze visie en lange termijn doelstellingen samen.

Scholen

We vertrouwen op verbinding en vakmanschap. Op onszelf en op elkaar. De scholen staan in onze organisatie centraal. Ze bepalen zelf hoe ze omgaan met het beschikbare budget, welke keuzes ze maken en wat ze belangrijk vinden in de ontwikkeling van onderwijs en personeel. Daarbij leren ze van elkaar en worden ze geholpen door de rest van de organisatie. MosaLira is zich, als onderdeel van de geschiedenis van de stad Maastricht, bewust van de Christelijke traditie. Alle scholen krijgen de ruimte om hier zelf vorm en inhoud aan te geven. Het is mooi om te zien dat zij rondom burgerschap aandacht schenken aan wellevendheid, geven en delen en samen leven.

Collega’s van bestuur

Geen College van Bestuur, maar collega’s van bestuur: dat zijn Joan van Zomeren en Jean-Pierre Giesen. Zij werken aan heldere kaders en afspraken voor iedereen en ondersteunen mee aan het specifieke karakter van onze scholen. Ook zorgen ze dat iedereen binnen onze organisatie zich goed kan ontwikkelen. Daarbij gaan Joan en Jean-Pierre uit van vertrouwen, verbinding en vakmanschap. Ofwel: je telt mee en je doet ertoe.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

We vinden het belangrijk dat iedereen kan meepraten. Daarom is er een GMR met ouders van de verschillende scholen van MosaLira. De GMR komt elke maand bij elkaar en overlegt regelmatig met de collega’s van bestuur om mee te denken over het beleid. Bekijk de notulen.

Raad van Toezicht (RvT)

De RvT houdt een extra oogje in het zeil en zorgt dat de collega’s van bestuur hun werk goed doen. Formeel is de RvT de werkgever van het bestuur. De RvT geeft advies en moet diverse besluiten van de collega’s van bestuur goedkeuren, zoals bijvoorbeeld de begroting en het jaarverslag.

Dienstencentrum

In het dienstencentrum werken onze superspecialisten. Als leerlingen extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben, bijvoorbeeld bij dyslexie, dyscalculie of hoogbegaafdheid, kunnen de scholen een beroep op hen doen.

Servicebureau

De collega’s van het servicebureau ondersteunen het onderwijs. Ze zorgen onder meer dat de wifi werkt, de schoolpleinen in orde zijn en de salarissen betaald worden. Het servicebureau ondersteunt, net als het dienstencentrum, alle scholen van MosaLira.

Magazine

Vergroot je wereld

‘Vergroot je wereld’ is kenmerkend voor de Koers van MosaLira. Door goed onderwijs maken we de wereld elke dag een stukje groter, voor onze leerlingen én voor onszelf. Onze eigen rol is daarin allesbepalend. De komende tijd gaan we daarom samen woorden geven aan de cultuur van MosaLira. De expertisegroep ‘Gezond en gelukkig’ heeft de eerste stappen in dat proces inmiddels gezet. Natuurlijk met inbreng vanuit de hele organisatie.

Leestijd 8 min.

Bij MosaLira heeft iedereen een stem. Ook de leerlingen laten graag van zich horen. In kindcentrum De Geluksvogel schuiven de leden van twee leerlingenraden om tafel om te praten over hun rol.

Leestijd 5 min.

Ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, vinden bij MosaLira een passende plek. Liefst op een reguliere school, in het speciaal (basis)onderwijs als het nodig is. Leon Kik en Arn Tonk vertellen hoe ‘hun’ specialisten helpen bij passend onderwijs.

Leestijd 5 min.

Als op 16 maart de scholen sluiten, moeten 5.000 leerlingen en 650 personeelsleden thuis aan de slag. Voor het IT-team van MosaLira een enorme klus. “Die trein liep al, maar we gingen in één klap van boemeltrein naar TGV!”

Leestijd 5 min.

Joan van Zomeren en Jean-Pierre Giesen zijn de ‘collega’s van bestuur’. Vanuit het Rijnlands gedachtegoed geven ze richting aan MosaLira. “Als je goed vertrouwen hebt, in vakmanschap en drive, ontstaat er heel veel ruimte.”

Leestijd 5 min.

Lees alle artikelen