Vergroot je wereld

Woorden geven aan onze cultuur

‘Vergroot je wereld’ is kenmerkend voor de Koers van MosaLira. Door goed onderwijs maken we de wereld elke dag een stukje groter, voor onze leerlingen én voor onszelf. Onze eigen rol is daarin allesbepalend. De komende tijd gaan we daarom samen woorden geven aan de cultuur van MosaLira. De expertisegroep ‘Gezond en gelukkig’ heeft de eerste stappen in dat proces inmiddels gezet. Natuurlijk met inbreng vanuit de hele organisatie.

Expertisegroep Gezond en Gelukkig

In het Koersplan 2019 – 2023 staan de kernwaarden van MosaLira benoemd: vertrouwen, verbinding, vakmanschap. Ze zijn verbonden met de Rijnlandse manier van werken. Ook andere termen, zoals eigenaarschap, leiderschap en een open cultuur zijn daarin van belang. Maar wat betekenen die termen eigenlijk? En welk gedrag past daarbij? “Met het bepalen van een Cultuurkoers gaan we over deze vragen met elkaar in gesprek, zodat duidelijk wordt wat we van elkaar verwachten”, aldus Marissa Carlisi, Senior HR adviseur en projectleider van de expertisegroep ‘Gezond en gelukkig’.

Helderheid

Begeleid door HRM organisatie- en adviesbureau Falke & Verbaan gaan we de komende tijd samen op zoek naar antwoorden. Aan de hand van dialoogsessies en interviews met collega’s uit de hele organisatie wordt de betekenis van de verschillende termen in kaart gebracht. Marissa: “Daarna stellen we vast wat we precies voor ogen hebben. Onderschrijven we dat we dit gedrag beogen? En wat is ervoor nodig om dat nog verder de organisatie in te brengen?”

“Het is goed om naar binnen te kijken en te zien waar verdere ontwikkeling gewenst is. En daarmee aan de slag te gaan”

Gelukkige kinderen zijn ons ultieme doel. Dat bereiken we alleen als mensen met veel plezier bij MosaLira werken. “Het is goed om naar binnen te kijken en te zien wat beter kan. En daarmee aan de slag te gaan”, zegt Yvonne Stegen, directeur van Manjefiek Kindcentrum en net als Marissa lid van de expertisegroep. Feedback geven aan elkaar vinden veel collega’s bijvoorbeeld moeilijk. Yvonne: “Dat kan een punt zijn waarvan je zegt: dat moeten we nog met en van elkaar leren. Want feedback geef je ook in het belang van het kind of het grotere geheel.”

Accentverschillen

Ze is niet bang dat een gezamenlijke cultuur de eigenheid van de verschillende scholen in de weg staat. “Die dingen bijten elkaar niet. Neem een begrip als eigenaarschap. Daar kunnen we samen een betekenis aan vastknopen, en toch kan het er overal anders uitzien.” “Juist door de Rijnlandse manier van werken is er ruimte om op schoolniveau accentverschillen te leggen”, meent ook Marissa.

Yvonne Stegen Marissa Carlisi

Eén MosaLira

Martijn Bodelier, als vakleerkracht Lichamelijke opvoeding lid van de expertisegroep: “Natuurlijk heeft elke school zijn eigen visie en identiteit. Maar we zijn één organisatie, dat wil je voelen en uitstralen.” Met een gemeenschappelijke taal kunnen bovendien flinke stappen worden gezet. Yvonne wijst op de enorme hoeveelheid kennis in de organisatie, die steeds zichtbaarder wordt. “Dat komt doordat we die kennis ontsluiten én omdat mensen meer ruimte krijgen om hun expertise in te zetten.”

Martijn Bodelier
“Natuurlijk heeft elke school zijn eigen visie en identiteit. Maar we zijn één organisatie, dat wil je toch uitstralen”

Met het formuleren van onze Cultuurkoers werken we samen aan een professionele cultuur en prettige werksfeer die herkenbaar is als MosaLira en tegelijkertijd ruimte geeft aan de eigenheid van iedere school. Een cultuur waarin vertrouwen en vakmanschap floreren en we samen in gesprek zijn en blijven over wat er goed gaat en waar aandacht nodig is. “Het is een cadeautje van de organisatie dat we dit mogen doen”, vindt Yvonne. “Dat we hier tijd voor maken, levert ons uiteindelijk allemaal ontzettend veel op.”

Lees ook

Alle kinderen een gezonde lunch op school

Leestijd 5 min.

Je staat er als leerkracht niet (meer) alleen voor, dat is heel fijn!

Leestijd 9 min.

Vergroot je wereld
Marissa Carlisi