Vergroot je wereld

Inclusief onderwijs

Onze Taalklassen...collega's aan het woord

Vorig schooljaar is MosaLira samen met collega onderwijsstichting kom Leren gestart met de zogenaamde Taalklassen. De klassen zijn bedoeld voor kinderen die nieuw in Nederland zijn en de taal nog niet spreken. Ze worden in een ‘taalbad’ ondergedompeld met een lesaanbod op maat waarin alle aandacht is voor het aanleren van de Nederlandse taal. Door dit als onderwijsstichtingen samen op te pakken, zijn er inmiddels op twee centrale plekken aan weerszijden van de Maas Taalklassen te vinden, namelijk bij Kindcentrum Sint Oda (MosaLira) en op MBS De Poort (kom Leren).

Nu we een aantal maanden onderweg zijn vertellen Prismeldy Janga (onderwijsondersteuner Taalklassen) en Rianne Neelis (leerkracht bovenbouw) die samen met onderbouwleerkracht Diana Knubben de Taalklassen runnen op de locatie Odaschool over hun ervaringen.

De hele wereld
Prismeldy: ”We hebben hier echt de hele wereld in de klas (24 leerlingen, red.). Kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne, Syrië en Jemen, maar ook arbeidsmigranten uit Moldavië, Zuid-Afrika, Bangladesh, Kazachstan, Indonesië, China, Portugal en Japan”. Rianne: “De kinderen zijn altijd in deze klas, maar worden tijdens de gymles, handvaardigheid en tijdens het buiten spelen wel gemixt met de kinderen van de reguliere school. Er is over en weer veel nieuwsgierigheid. De kinderen van de reguliere school willen graag hun Engels oefenen met de kinderen van de Taalklas. Maar wij zien natuurlijk liever dat onze leerlingen dan hun Nederlands kunnen oefenen”.

Taalklassen MosaLira
Er staat al veel, we hebben deze eerste maanden flink wat meters gemaakt

Inclusief onderwijs

Rianne: “Doordat de kinderen van de Taalklas allemaal een verschillende achtergrond hebben, liggen de niveaus ook enorm uit elkaar. Om het onderwijs goed vorm te kunnen geven, brengen we altijd eerst het startniveau in kaart. Op basis hiervan delen we de nieuwe leerling in in één van de NT2-leerlijnen, gebaseerd op leeftijd en geletterdheid. Vervolgens hebben we een jaar de tijd om aan de doelen te werken die de leerlijn beschrijft. Vaak is er een inhaalslag nodig en moet de leerstof versneld en compact aangeboden worden. Kort gezegd werken we aan twee dingen: zo snel en zoveel mogelijk Nederlands aanleren én het niveauverschil bij de overige vakken t.o.v. het reguliere onderwijs zo klein mogelijk maken.” Na de zomer zullen de eerste leerlingen al gaan starten in reguliere klassen. Prismeldy: “Het is mooi om te zien hoe veel kinderen kunnen leren, hoe snel het tempo is. Ik geniet er echt van als er vooruitgang is en als de kinderen van onze Taalklas met de andere leerlingen contact maken”.

Thematische, tastbare aanpak
Prismeldy: “Soms komen andere leerlingen even kijken bij het raam. Het gaat er in onze taallessen wel anders aan toe. We zijn altijd bezig met materialen, alles wordt visueel gemaakt. We werken niet alleen met boekje en laptop, maar juist heel tastbaar en altijd volgens een thema: we gaan buiten vogels spotten en leren de verkeersregels daadwerkelijk in de praktijk.” Rianne: “We zitten nu nog in de beginfase en zien waarin we ons nog verder kunnen ontwikkelen. Daarbij trekken we op met de collega’s van de Taalklas van De Poort. Er staat echter al veel, we hebben deze eerste maanden flink wat meters gemaakt.”.

 

Lees ook

Joan van Zomeren en Jean-Pierre Giesen zijn de ‘collega’s van bestuur’. Vanuit het Rijnlands gedachtegoed geven ze richting aan MosaLira. “Als je goed vertrouwen hebt, in vakmanschap en drive, ontstaat er heel veel ruimte.”

Leestijd 5 min.

Om beginnende leerkrachten goed op weg te helpen, zorgt MosaLira de eerste jaren voor een persoonlijke coach. Ook is er het Leernetwerk starters, dat ruimte biedt voor het delen van ervaringen. Starters Ies Quaedackers en Kim van der Put vertellen over hun ervaringen.

Leestijd 3 min.

Vergroot je wereld