Vergroot je wereld

Collega’s in het zonnetje

Lees het verhaal over een vakman of vakvrouw met een bijzondere visie, een verrassende aanpak of een niet alledaagse oplossing bijvoorbeeld. Zo’n topper(s) zetten we graag even in het zonnetje. Dit keer zijn dat Nona Verkoijen en Sanne Creuels van BS De Geluksvogel.

Sterk team

“De Geluksvogel is geen doorsnee school,” legt Sanne uit, “We hebben een specifieke populatie. Zo is het voor ons een flinke uitdaging om balans te vinden en te houden tussen onderwijs en didactiek en de bagage van thuis die veel kinderen mee naar school nemen. De basis is dan ook een sterk team. We steken veel tijd en energie in het coachen en in het leren van en met elkaar. Nieuwe collega’s begeleiden we intensief; niet alleen de starters, maar ook de ervaren collega’s die nog niet bekend zijn met onze manier van werken. Met onze directeur Anouk Willems aan het roer, Nona als IB-er die zich richt op zorg en de herstelopdracht, en ik die de organisatorische zaken kan oppakken, zijn we sterk bemand als vraagbaak en steunpilaar voor de leerkrachten. Dat is een investering in formatie en in tijd maar het levert ook wel het nodige op.”

Terug naar de basis

Nona: “Ook qua onderwijs gingen we terug naar de basis: veel aandacht voor instructie en werken in kleine groepjes. Het uitbreiden van de wekelijkse onderwijstijd voor de basisvakken, vooral voor rekenen en begrijpend lezen, was de belangrijkste interventie. Dat was een heel enge beslissing, die tijd moet je ergens anders afhalen. We werken met het IPC Curriculum en dus met een thematisch aanbod op het gebied van natuur, geschiedenis, aardrijkskunde en de creatieve vakken. Onze leerlingen hebben dat stukje eigenlijk net zo hard nodig. Nu de opbrengsten weer stabieler worden, zoeken we weer naar meer balans.”

Onze leerlingen en onze collega’s gunnen we hetzelfde: een sterke basis en je gehoord en gezien voelen

Kleine stapjes

Sanne: “We hebben de afgelopen maanden veel verschillende interventies doorgevoerd. Nu zitten we in de fase van borgen en onderzoeken we hoe we op een verantwoorde manier terug kunnen naar het ‘nieuwe normaal’. Dat is een minstens zo spannend proces met heel kleine stapjes en voortdurend analyseren. Dat vergt ook het lef om als het nodig is tegen jezelf en tegen elkaar te zeggen: helaas, dit was geen goede beslissing. We draaien het weer terug.”

Pure winst in elk geval is dat het hele team samen de schouders onder deze opdracht heeft gezet. Dát willen Sanne en Nona nadrukkelijk vermeld zien: “We doen dit echt samen, dus dit compliment is voor ons hele team.”

Lees ook

Een dynamische schooldag, zo doen we dat!

Leestijd 5 min.

Onze leerlingen over basisvaardigheden: lezen gebruik je eigenlijk overal bij.

Leestijd 5 min.

Vergroot je wereld