Actueel

Intentieverklaring nieuwbouw integraal kindcentrum in Maastricht-West locatie Belfort getekend

Ondanks de coronacrisis is achter de schermen doorgegaan met de voorbereidingen voor een nieuw integraal kindcentrum in Maastricht-West te Belfort. Inmiddels hebben de partners: MosaLira, Suringar, Pinokkio, Radar, Xonar en de gemeente Maastricht een intentieverklaring getekend voor het nieuw te bouwen integrale kindcentrum.

In het vastgestelde integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2020-2036 gemeente Maastricht heeft deze nieuwbouw prioriteit gekregen. Het is de bedoeling dat de John F. Kennedyschool en de Emile Weslyschool komen tot één huisvestingsproject samen met kindpartner Pinokkio, waarbij zorgpartners Radar en Xonar aansluiten. Kenmerkend voor dit project is dat iedere partner met zijn eigen identiteit bijdraagt aan de samenwerking tussen onderwijs, opvang en zorg voor de ontwikkeling van alle kinderen en hun ouders op deze locatie.

Met deze intentieverklaring is een eerste belangrijke stap gezet in de realisatie van en samenwerking in dit nieuwbouwproject. De komende maanden gaat het bureau ‘Architecten aan de Maas’ aan de slag met de planontwikkeling. Zij onderzoeken hoe de belangrijke onderdelen onderwijs, opvang en zorg kunnen worden meegenomen in de nieuwbouw. Ook werken zij aan een visie over de herinrichting van het gebied. Met als doel een breed gedragen plan van aanpak. De verwachting is dat eind 2020 deze fase van planontwikkeling wordt afgerond, waarna de ontwerpfase volgt. In de loop van 2021 komen de eerste contouren van dit nieuwbouwproject op papier te staan.

Andere berichten

07 okt 2022

Een nieuwe bieb voor Kindcentrum Aloysius

18 sep 2023

Samen sterker: alle kinderen komen tot hun recht

23 nov 2023

Een écht groene speelplaats voor Kindcentrum Oda

Terug naar overzicht