Actueel

Onderzoek haalbaarheid renovatie of nieuwbouw kindcentrum Scharn

Kindcentrum Scharn is een van de kindcentra die prioriteit heeft gekregen in het vastgestelde integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2020-2036 van de gemeente Maastricht. Dit jaar moet duidelijk zijn of het huidige gebouw grootschalig wordt gerenoveerd of dat er nieuwbouw komt op de locatie waar nu Kindcentrum Scharn staat. MosaLira heeft de RO groep de opdracht gegeven om een businesscase uit te werken, om te komen tot een ontwikkelplan voor KC Scharn.

Samenwerking met partners
De afgelopen periode heeft de RO groep met de partners MosaLira, schooldirectie, MIK Kinderopvang, Gemeente Maastricht en de medezeggenschapsraad MR (vertegenwoordiging ouders) afzonderlijk gesprekken gevoerd over de visie voor kindcentrum Scharn. Vanwege corona is het nog niet mogelijk geweest om met alle partners samen de toekomstvisie voor het kindcentrum te bespreken. Na de zomervakantie wordt het traject verder opgepakt. Tijdens een werksessie zal de RO groep de toekomstvisie voor kindcentrum Scharn presenteren. Ook bespreken zij met de partners gezamenlijk wat die visie betekent voor onderwijs, opvang en huisvesting. Die input gebruikt de RO groep voor het definitief ontwikkelplan. Uiteindelijk wordt in het laatste kwartaal van 2020  de keuze gemaakt voor renovatie of nieuwbouw. Aansluitend starten de voorbereidingen voor de ontwerpfase van dit project.

 

Andere berichten

11 feb 2022

Tentoonstelling De Werelddoelen in Beeld

10 sep 2021

De start van een nieuw schooljaar

22 jun 2021

Leernetwerken bij MosaLira

Terug naar overzicht