Actueel

Gezond Kindcentrum in Beweging verlengd tot 2027

Succesvolle aanpak laat Maastrichtse basisschoolleerlingen meer bewegen

Het succesvolle programma Gezond Kindcentrum in Beweging, gericht op hogere beweegdeelname en gezonde voeding op Maastrichtse basisscholen, wordt de komende vijf jaar voortgezet. Dat maakten de samenwerkende partijen gemeente Maastricht, MosaLira, kom Leren, MIK/PIW, Samen Spelen, JOGG/GGD, Maastricht Vitale Stad, Fontys Sport Hogeschool en Maastricht Sport gisteren bekend. In kindcentrum De Vlinderboom ondertekenden de partijen het nieuwe convenant. De gezamenlijke aanpak zorgde de afgelopen jaren voor een trendbreuk bij de 25 deelnemende basisscholen. Basisschoolleerlingen gingen meer bewegen en bleven ook in de bovenbouw actief, terwijl hier voorheen een daling optrad in de beweegdeelname. De komende vijf jaar sluiten ook de Maastrichtse kinderopvangcentra aan. Hiermee kan de aanpak zich richten op de volledige kinderperiode (0-12 jaar).  Deelnemende basisscholen en kinderopvangcentra krijgen een beweegconsulent van Maastricht Sport toegewezen, die aan de hand van de behoefte een op maat gemaakt beweeg- en voedingsprogramma samenstelt.

Samenwerking loont

In 2016 sloegen gemeente Maastricht, basisonderwijs en gezondheidsinstellingen de handen ineen o het gezonde en sportieve klimaat in en rond kindcentra te verbeteren. Inmiddels nemen 25 scholen met 4000 kinderen deel, zijn 16 beweegconsulenten aangesteld en worden wekelijks 350 lessen bewegingsonderwijs gegeven. De gezamenlijke aanpak heeft aantoonbaar effect. Landelijk vertoont het aantal basisschoolleerlingen in de bovenbouw die matig intensief bewegen een daling. In Maastricht is deze daling de afgelopen jaren een halt toegeroepen Daarnaast is de motoriek van kinderen aanzienlijk verbeterd. Het aantal kinderen dat motorisch onder het landelijke gemiddelde scoort is de afgelopen jaren met 5 procent gedaald naar 10,5 procent en komt daarmee onder het landelijke gemiddelde van 13 procent.

Nieuw convenant  

Alle betrokken partijen hebben daarom besloten de aanpak de komende vijf jaar voort te zetten. Ook de kinderdagopvangorganisaties MIK en Samenspelen sluiten aan en gaan met acht centra meedoen. Daarmee kan worden ingezet op een gezonde start van kinderen van 0 – 4 jaren, met voldoende beweging. Ook wordt meer aandacht besteed aan gezonde voeding, door samenwerking met JOGG Maastricht/gezonde school aanpak te intensiveren. Op kindcentrum Manjefiek Malberg start in januari een proef met het aanbieden van een gezonde lunch. Johan Pas, wethouder voor Onderwijs, is verguld met het resultaat: “Fantastisch dat zoveel scholen meedoen. Het toont aan hoe begaan het Maastrichtse onderwijs is met de toekomst van onze nieuwe generaties. Daarin investeren begint echt bij het prille begin. Dat de kinderdagopvangcentra aansluiten bij deze samenwerking is dan ook een belangrijke nieuwe stap.”

Hubert Mackus, wethouder Sport, toont zich eveneens tevreden: “Deze aanpak werkt! Dat is te danken aan de stevige en langjarige samenwerking. Echte veranderingen zoals deze kosten tijd. Daarom is het ook zo belangrijk dat we onze inspanningen met dit convenant voortzetten. Bewegen is zo essentieel voor de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen, dat het de allerhoogste prioriteit verdient. Met dit programma sluiten we effectief aan op de individuele behoefte van scholen en opvangcentra.

Andere berichten

20 sep 2022

Aandacht in de Week van het Werkgeluk

23 mei 2024

Letterdoes 30e Gezonde Basisschool van de Toekomst

22 jun 2021

Yvonne Stegen te gast bij ‘Met het Oog op Morgen’ over kansenongelijkheid in het onderwijs

Terug naar overzicht