Vacatures

Directeur SBO de Talententuin

Vanuit vertrouwen, verbinding en vakmanschap geven we het onderwijs voor onze leerlingen samen vorm vanuit een Rijnlandse werkwijze.

Vergroot jij je wereld, bij MosaLira?

Voor SBO de Talententuin Maastricht zoeken wij per augustus 2021
een directeur (WTF 0,8-1,0) 

De directeur van De Talententuin Maastricht is verantwoordelijk voor de aansturing van de school en wordt daarin ondersteund door diverse disciplines vanuit het Servicebureau van MosaLira.

In de Talententuin Maastricht willen we een krachtige leeromgeving creëren voor de ontwikkeling van de talenten van een brede groep leerlingen in de leeftijd van 4-12 jaar. Door speciale expertise te bundelen ontstaat een krachtigere leeromgeving. Als school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (IvOO SO) werken we aan het verbeteren en versterken van de leeromgeving van onze kinderen, zodat alle leerlingen hun talenten optimaal tot groei en ontwikkeling kunnen brengen.

“Jouw talent laat zien wie je bent.”

Het speciaal basisonderwijs biedt ondersteuning aan leerlingen met specifieke onderwijs- en opvoedings-behoeften. Het speciaal onderwijs biedt ondersteuning aan leerlingen die veelal een diagnose hebben in het autisme spectrum. Vanuit een talent kan een kind andere kennis en vaardigheden oefenen. Werken vanuit je talent leidt tot meer succeservaringen. Uitgaan van wat het kind wel kan wordt als uitgangspunt voor het onderwijsaanbod genomen. Dit heeft een positief effect op het zelfvertrouwen van het kind en het plezier in leren, waardoor het lerend vermogen van het kind toeneemt. De leerling wordt deelgenoot gemaakt van zijn eigen leren en ontwikkeling. Complementair leren is gericht op cognitieve vaardigheden, het bevorderen van motivatie, zelfsturing, samenwerken en sociale competenties. Om succesvol te zijn in je leven en je leren zijn sociale competenties minstens zo belangrijk als kennis. De structurele aandacht voor persoonlijke en sociale vaardigheden geeft kinderen een voorsprong op de rest van hun leven.

Als team werken  we aan effectief onderwijs, werken we vanuit leerdoelen, creëren we betrokkenheid en zorgen we voor interactie en afwisseling. Ons team werkt vanuit ontdekkend- en ontwikkelingsgericht leren met aandacht voor coöperatieve werkvormen en meervoudige intelligentie. Als school bieden we passende leerarrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. We werken vanuit een effectief lesmodel, we bieden intensieve instructie, begeleiding en bieden voldoende leertijd. We zorgen voor een betekenisvolle, handelingsgerichte aanpak. Door het aanbrengen van structuur in tijd en ruimte, in het uitvoeren van taken en in de sociale omgang, geven we de kinderen de kans om een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en zelfstandigheid te ontwikkelen om zich voor te bereiden op de maatschappij.

De komende jaren zal het SBO samen met het SO, VSO, het expertisecentrum en de scholen voor primair onderwijs verder werken aan meer inclusief onderwijs voor de aan ons toevertrouwde leerlingen. Goed kunnen samenwerken en verbinden zowel interen als extern en het ‘slechten van onzichtbare muurtjes’ is een must in deze functie. Waarbij steeds voor ogen wordt gehouden wat het belang is voor de leerling.

Wie zoeken we?

Deze vacature is opengesteld voor interne medewerkers van MosaLira en externe kandidaten met een afgeronde schoolleidersopleiding met ruime leidinggevende ervaring, aangevuld met recente ervaring binnen het Primair Onderwijs. Je geeft leiding aan een enthousiast en gedreven team van onderwijsprofessionals.

MosaLira zoekt een directeur die;

 • Kennis, ervaring én hart heeft voor het speciaal (basis) onderwijs en zorg draagt voor een solide basis die als voorwaarde dient voor kwalitatief goed onderwijs;
 • Pal staat voor onze leerlingen met hun specifieke onderwijsbehoefte en oog heeft voor de sociale omgeving van onze leerlingen;
 • Inzicht heeft in leerstofaanbod en leerlingen van onze doelgroep en kritisch is op de leerontwikkelingen van onze leerlingen;
 • Je bent zichtbaar in de school voor leerlingen, personeel en ouders;
 • Zich voor langere tijd aan de school wil verbinden (minstens 2 planperiodes) en samen met het team verder wil bouwen aan een stabiliteit, verdieping en verdere ontwikkeling van de school en haar medewerkers;
 • Kennis en recente ervaring heeft met primair onderwijs en met een ruime blik een duidelijke visie weet neer te zetten en verder te ontwikkelen;
 • Het partnerschap opzoekt, aangaat en uitbreidt met collega scholen, ouders, kinderopvang, de buurt en andere relevante stakeholders;
 • Bekend is met transitie en inclusie en hierop actief en zorgvuldig weet te acteren;
 • Werkt vanuit het Rijnlands gedachtegoed en Rijnlands organiseren.

Persoonlijksheidskenmerken en vaardigheden

 • Je bent open, zichtbaar en toegankelijk voor het team, collega’s, ouders en leerlingen;
 • Je bent een bevlogen leider die van nature gericht is op samenwerking en zelfontplooiing;
 • Je weet een team vanuit verbinding en lef te enthousiasmeren, prikkelen en uit te dagen;
 • Je bent (positief) kritisch, hebt een frisse blik en pakt je leidinggevende rol binnen een gevarieerd team;
 • Je kunt out of the box denken in samenwerking met andere scholen;
 • Je bent in staat om goede en duidelijke kaders te stellen, te prioriteren en te delegeren waar nodig;
 • Je beschikt over goede, sociale vaardigheden en communiceert open en transparant.

Wat bieden we je?

 • Een inspirerende, enthousiaste werkomgeving met betrokken leerlingen en medewerkers, waarbij openheid, samenwerking, duidelijkheid en zelfontplooiing centraal staan;
 • Professionele ondersteuning door diverse adviseurs vanuit het servicebureau;
 • Inschaling op basis van de CAO PO D13;
 • Volop ruimte voor eigen professionele ontwikkeling.

Inlichtingen en procedure

Voor vragen kun je contact opnemen met Joan van Zomeren, College van Bestuur en Beau Sijen, HR adviseur via telefoonnummer: 043 354 01 33.

Als je interesse hebt in deze functie, kun je je CV en motivatiebrief tot 2 april 2021 richten aan HRM werken@mosalira.nl: onder vermelding van “sollicitatie directeur De Talententuin”

De gesprekken met de Benoemingsadviescommissie (BAC) staan gepland op dinsdag 6 april 2021.

Uiteraard volgen we hierbij de richtlijnen van het RIVM.

 

Zeg jij volmondig ‘JA’ op deze punten?
Dan ben jij de collega die wij zoeken!
Ja, ik ben de collega die jullie zoeken

Andere vacatures

Terug naar het overzicht