Vergroot je wereld

Voldoende beweging op school.

Een dynamische schooldag, zo doen we dat!

Werkgeluk en gezondheid staan binnen MosaLira hoog in het vaandel. Voldoende beweging hoort hierbij. Vanuit het sportakkoord van 2018 heeft de KVLO – de vakvereniging voor docenten en leerkrachten lichamelijke opvoeding – het advies gegeven om meer te bewegen. Daarbij is wettelijk vastgelegd dat leerlingen 2 x 45 minuten (of 90 minuten) bewegingsonderwijs krijgen en is het advies gegeven om 1 uur per week, gedurende schooltijd EXTRA te bewegen.

Hoe we dat doen? We geven je een paar voorbeelden uit onze scholen:

Kindcentrum Amby: verstelbaar meubilair
Géén vaste plek binnen de klas maar steeds veranderen, zo doen ze dat in Amby. Wanneer kinderen de dag starten weten ze niet waar ze dit doen. Bij de jongste klassen is er een ‘vaste’ kringopstelling maar door de wieltjes onder de halfronde banken kan men ook deze positie veranderen. De oudere leerlingen kunnen kiezen tussen zittend of staand werken en wisselen dit ook af. Er is ook nog plek om in alle rust te werken.

BS Petrus en Paulus: Just Dance!
Een actieve opstart van de dag! Wanneer de kinderen van Basisschool Petrus en Paulus binnen komen is er direct een actieve opstart van de dag.

Kindcentrum De Vlinderboom: Bewegend leren
Inrichting van het speelplein met bewegend leren elementen. Leerkrachten maken regelmatig gebruik van het schoolplein in de lessen.

Kindcentrum Sint Pieter: Een heel nieuw speelplein
Na een aantal jaren geld sparen kon Sint Pieter investeren in een nieuw speelplein. Kinderen hebben een free-run parcours, een voetbalveld en de allerkleinsten een echt Fort Sint Pieter! Een uitdagend speelplein dat
zorgt voor meer (beweeg)plezier.

IKC De Geluksvogel: Letterlezen/bewegend leren matten
Bij De Geluksvogel worden er voor basisvaardigheden leesmatten gebruikt en dat nodigt uit tot bewegen en leren.

Montessori: Beweeg Grabbelbox
Wanneer kinderen geen concentratie meer hebben en even toe zijn aan beweging maken ze gebruik van de Beweeg Grabbelbox. Kinderen grabbelen een oefening en voeren deze uit in tweetallen of alleen. Na een korte beweegbreak kan een leerling zich weer beter concentreren.

Lees ook

‘Vergroot je wereld’ is kenmerkend voor de Koers van MosaLira. Door goed onderwijs maken we de wereld elke dag een stukje groter, voor onze leerlingen én voor onszelf. Onze eigen rol is daarin allesbepalend. De komende tijd gaan we daarom samen woorden geven aan de cultuur van MosaLira. De expertisegroep ‘Gezond en gelukkig’ heeft de eerste stappen in dat proces inmiddels gezet. Natuurlijk met inbreng vanuit de hele organisatie.

Leestijd 8 min.

Onze Taalklassen...collega's aan het woord

Leestijd 5 min.

Vergroot je wereld