EmailTwitterFacebookLinkedIn

Menu

MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding

is het bevoegd gezag van 17 scholen voor basisonderwijs, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 voorzieningen  voor (voortgezet) speciaal onderwijs en het UWC (primary). Binnen het speciaal onderwijs zijn er scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (REC 3), kinderen met gedragsproblematiek en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum (REC 4). Op onze scholen werken circa 800 personeelsleden voor ongeveer 6.000 leerlingen.