MosaLira
stichting voor leren, onderwijs en opvoeding


is het bevoegd gezag van 16 scholen voor basisonderwijs, 1 school voor speciaal basisonderwijs, 3 voorzieningen  voor (voortgezet) speciaal onderwijs en het UWC (primary). Binnen het speciaal onderwijs zijn er scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (REC 3), kinderen met gedragsproblematiek en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum (REC 4). Op onze scholen werken circa 650 personeelsleden voor ongeveer 5.000 leerlingen.